Riskutbildningar för Bil

Del 1 (Riskettan)
Del 1 ger dig kunskap om och insikt i hur alkohol, droger och trötthet samt andra beteenden och faktorer påverkar körförmågan. Under utbildningen får du delta i diskussioner om vilka konsekvenserna kan bli, vad som ökar riskerna och hur de kan undvikas.( Del 1 genomförs på trafikskolan och är 180 min exklusive raster)

Del 2 (Risktvåan/Halkkörning)
Del 2 gör dig medveten om de risker som finns med att köra på exempelvis halt underlag. Du får prova på att köra i olika situationer och hastigheter och upptäcka både dina egna och fordonets begränsningar. Genom utbildningen får du uppleva hur olycksrisken ökar med hastigheten och väglaget. Det ger dig kunskap om vanliga olyckssituationer och insikt i möjligheterna att undvika riskerna samt hastighetens och skyddsutrustningens betydelse vid trafikolyckor.
Syftet är att du ska lära dig hur du undviker att hamna i svåra situationer och att du ska förstå hur till exempel hastigheten påverkar dina möjligheter att klara svårigheter.

(Del 2 genomförs på Bulltoftabanan, och är 180 min exklusive raster)
Du ska vara i slutskedet av din förarutbildning när du gör del 2. Det beror på att det ställs höga krav när det gäller bland annat bedömning, värdering och förståelse av olika trafiksituationer. Dessutom måste du kunna manövrera bilen på ett säkert sätt.​